След ремонт

Почистване по време на строителство; почистване след строителство

 

- Събиране и изхвърляне на едри строителни отпадъци
- Извозване на строителни отпадъци
- Почистване на врати, стени и дограма от строителни замърсявания
- Машинно и ръчно основно почистване след строителство
- Обща хигиенна работа