Фасилити

- Ежедневна или при нужда поддържка на сградните инсталации и регулярна профилактика на системите, така че да се подпомогне и подобри ефективността на основната дейност на организацията.

- Планиране, проектиране на работното място, строителство, лизинг, управление на поддръжката, почистването и др.

- Грижи за офиси, търговски или институционални сгради, като болници, хотели, офис комплекси, арени, училища или конгресни центрове.

 

Използването на фасилити мениджмънт компания намалява разходите, дава ефективни и отзивчиви услуги и създава конкурентно предимство за основната дейност на организацията.