Фасади

- Почистване на прозорци по алпийски способ
- Почистване на реклами и орнаменти на голяма височина

 

Почистването се извършва със собствени алпинистки пособия, уреди, препарати и машини, действащи със струи под виско налягане.